My sme partner

My sme partner!

aluplast zvyšuje stupeň účinnosti využitia energie priamo v podniku. Počas bežných pracovných dní sa každý enormne snaží šetriť energiu a to najmä vo veľkých výrobných halách.

 

Tiež sme aktívni a sme členom projektu 30 Pilot-Netzwerke spoločnosti Fraunhofer a ich partnerov. Ochrana klímy sa celosvetovo týka každého z nás. aluplast si je vedomý svojej zodpovednosti aj so svojimi pobočkami, ktoré sa nachádzajú aj za európskymi hranicami.  Sme súčasťou exportnej iniciatívy Energieeffizienz - efektívnosť energie a prispievame tak k bezpečnému a ekonomicky výhodnému zásobovaniu energiou. Značku „Energieeffizienz  efektívnosť energie– made in Germany“ udeľuje Spolkové ministerstvo pre hospodárstvo a technológie.

 

Efektívnosť energie, kvalita bývania a bezpečnosť

 

Aluplast sa ako zakladajúci člen ARGE Wohnungswirtschaft - bytové hospodárstvo ustavične usiluje použiť všetky nové inovácie pre trvalé šetrenie energiou aj so svojimi spracovateľmi.

 

Okrem toho patrí aluplast k združeniu „Wohnsiegel – Das Europäische Markenhaus e.V.“ Toto združenie kontroly kvality sa zasadzuje o štandardy kvality pri stavbe domu.