Usporiadanie a farby

Nekonečné možnosti pri renovácii a novostavbách s aluplast vzormi

Všetky aluplast fólie sú vybavené inovatívnou technológiou, ktoré garantujú zreteľné vylepšené vlastnosti použitia ako aj dlhšiu životnosť povrchov.

Pretože fólie sú opatrené pre ne vyvinutými patentovaným pigmentmi, ktoré znižujú teplotu povrchov fóliovaných okien. Máte k dispozícii viac ako 40 vzorov, ktoré umožňujú individuálne stvárnenie a farebnosť fasády.

Hliníkové opláštenie „aluskin classic“ - estetický materiál dopĺňa neporovnateľné vlastnosti plastového systému okien

aluplast sa spolieha na inteligentný mix materiálov z plastu a hliníka. Kombinácia plastového okna s z vonkajšej strany nasadenou predsadenou stenou z hliníka spája množstvo výhod, ktoré čisto hliníkové okno neposkytuje.

Z tejto interakcie vznikol produkt na najvyššej technickej úrovni. Spája dizajn pekného tvaru, individualitu, ako aj vysokú bezpečnosť.

Dodatočne k zošikmeným profilom ponúka aluplast aj tupo vyrazený hliníkový obal.

S aluplast aluskin classic dokážete zjednotiť ľahkú údržbu a kvalitu plastového okna s optickou rôznorodosťou hliníkovej fasády.