Bezpečnosť a ochrana pred vlámaním

Bezpečnosť a ochrana pred vlámaním

Podľa údajov polície sú vypáčenie, navŕtanie a udieranie do dverí a okien najobľúbenejšie spôsoby vlámania. Chráňte sa s vhodnými plastovými oknami pred nevítanou návštevou.

Kvalita okna, vzhľadom na ochranu pred vlámaním sa určuje ako vzájomné pôsobenie okenného profilu, zasklenia a kovania. 

Na klasifikáciu ochrany voči vlámaniu sa používajú rôzne triedy odolnosti. V septembri 2011 bola uverejnená nová európska rada noriem ochrany pred vlámaním. Podľa novej normy (DIN EN 1627) sa rozlišuje od RC 1 N do RC 6. RC je označenie pre anglicky pojem „Resistance Class“

Nasledujúca tabuľka udáva predpokladaný spôsob konania vlamačov pre triedy odolnosti RC 1 N do RC 6 (WK 1 do WK 6).

Prehľad tried odolnosti voci vlámaniu RC resp. WK

DIN EN 1627

DIN V ENV 1627 (do 09/2011)

Čas
odporu

Typ páchateľa/ spôsob postupu

RC 1 N

 

3 min.

Stavebné prvky tejto triedy vykazujú iba základnú ochranu pred pokusmi o vlámanie telesným násilím ako kopanie, vytrhnutie. Pri tejto triede sa do okien zakladajú iba štandardné sklá.

RC 2 N

WK 2 bez bezpečnostného zasklenia

3 min.

Tu využíva príležitostný vlamač jednoduché nástroje, ako skrutkovač, kliešte, klin atď., aby násilím otvoril uzatvorený stavebný prvok. Je vylúčený útok na zasklenie, takže okná v tejto triede majú iba štandardné sklá.

RC 2

WK 2

3 min.

Typ páchateľa a spôsob konania zodpovedajú predošlej triede. Avšak od triedy RC 2 je predpísané bezpečnostné zasklenie podľa EN 356.

RC 3

WK 3

5 min.

Páchateľ konajúci obvyklým spôsobom používa dodatočne ďalší skrutkovač a sochor, aby otvoril uzatvorený stavebný prvok.

RC 4

WK 4

10 min.

Na vlámanie používa skúsený páchateľ nástroje na udieranie a pílenie ako aj akumulačnú vŕtačku.

RC 5

WK 5

15 min.

Dodatočne používa skúsený páchateľ elektrické nástroje, ako vŕtačku, dierkovaciu pílku a uhlovú brúsku s max. priemerom kotúča 125 mm.

RC 6

WK 6

20 min.

Rozdiel oproti predošlej tried odporu je v použití uhlovej brúsky s max. priemerom kotúča 250 mm.