Úspora energie

Tepelná ochrana a možnosti úspory

Máte vysoké náklady na vykurovanie? Väčšinou to nezáleží na vašom kúrení, ale na vašich oknách.

 

Vedeli ste, že najslabším bodom na vašej fasáde domu sú vaše okná? Síce iba 8 % obvodového plášťa budovy pripadá na okná, ale tieto spôsobujú skoro 40 % straty tepelnej energie.

Či sa jedná o stavbu domu alebo o sanáciu - rozhodnite sa radšej pre energeticky úsporné okná, aj keď sú tieto pri zaobstarávaní trochu drahšie. So správnym plastovým oknom sa môžete až na 30 rokov postarať o bezstarostné pohodlie vo vašom domove, a zároveň aj ušetríte:

  • redukujte vaše náklady na vykurovanie a šetrite si peňaženku
  • užívajte si vašu bezúdržbovu kvalitu bývania
  • minimalizujte CO2- emisie a pomôžte chrániť naše životné prostredie
  • ochraňujte fosílne zdroje surovín pre nasledujúce generácie

Kvôli životnému prostrediu by ste mali vymeniť okná s jednoduchým sklom, ako aj staré okná s dvojsklom (pred rokom 1995), ktoré vedú k stratám tepelnej energie, a tak aj k zvýšeniu emisií CO2.

EnEV

Či už vykonávate sanáciu alebo staviate na novo - všimnite si aktuálne nariadenie o úspore energie (EnEV 2012).

Od uvedenia do platnosti v roku 2009 sa sleduje cieľ, aby sa o 30% znížila potreba energie na vykurovanie.  V budúcnosti majú nasledovať ďalšie opatrenia na zníženie spotreby energie v budovách.