Kvalita a inovácie

Kvalita a inovácie

Už vyše 30 rokov pôsobí aluplast na trhu s plastovými profilmi a medzičasom sa stal vodcom v technológii tejto branže. Roky rastúci úspech bolo možné dosiahnuť iba neustálou kvalitou, spoľahlivosťou a inováciami, ktoré zodpovedajú trhu.

RAL certifikát- samozrejmosť!

Naše okenné a dverové profily majú RAL certifikát a podliehajú pravidelným kontrolám akosti.

Iba produkty, ktoré sú vyrobené v súlade s vysokými a presne určenými kritériami kvality, resp. sú ponúkané a ktoré pravidelne kontrolujú nezávislé inštitúty (SKZ, Süddeutsches Kunststoff-Zentrum "Juhonemecké plastové centrum" a ift-Rosenheim, Institut für Fenstertechnik "Inštitút pre okennú techniku") môžu byť opatrené značkou akosti RAL. Naším cieľom je zabezpečiť dlhodobú prevádzkyschopnosť Vašich otvorových konštrukcií, aby ste mali po desaťročia radosť z Vašich okien a dverí. 

CE- označenie- iste!

CE- označenie je značka európskeho výboru pre normy „CEN“. Táto značka určuje v celej Európe a nezávisle na materiáli najdôležitejšie vlastnosti a výkonnostné triedy okien a vonkajších dverí. Označuje konformitu, zhodu produktu s platnými európskymi normami a smernicami, odstraňuje prekážky v obchode a umožňuje tak obchodovať s tovarom v celej Európe. aluplast okenné profily a dverové profily sú v zhode s  CE- smernicami, ktorú pravidelne kontroluje IFT (Institut für Fenstertechnik - ,,Inštitút pre okennú techniku´´).

ISO-9001-certifikácia – samozrejme!

aluplast GmbH získala pred už vyše 20 rokmi ISO- certifikát. Implementácia tohto systému manažmentu kvality si vyžaduje neustály vývoj a zlepšovanie procesov a produktov. Toto kontroluje pravidelne certifikačná spoločnosť BSI (British Standards Institution). Takže v každej časti procesu dbáme na kvalitu.

Recyklácia a ochrana prírody

Naše prednosti: Plast je recyklovateľný, takže ho možno znova zužitkovať!

Záleží nám na ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov. V tejto dobe je to nevyhnutnosť. Aluplast je spoločníkom Rewindo GmbH. Naším cieľom je, aby sme zvýšili kvótu recyklovateľnosti, a tak prispeli k trvalému a zodpovednému hospodáreniu.