Filozofia

Naša filozofia- koncept úspechu

Rozumnou politikou produktov, kooperáciou s partnerskými závodmi, flexibilitou a inováciami sa mohol aluplast v priebehu niekoľkých rokov vyvinúť na podnik, ktorý je jeden z najúspešnejších v branži. aluplast je jediný podnik v tomto okolí, ktorý vedú jeho skutočný majitelia, a toto môže garantovať aj v budúcnosti.

Inovácie

Neustály vývoj a inovácie zaručujú celej skupine aluplast ako aj spolupracujúcim partnerom úspech. aluplast o tom presviedča každý rok svojimi inováciami produktov, ktoré sú blízke trhu, sú vyvíjané na základe analyzovaných požiadaviek zákazníkov a trhu.

Partnerstvo

Zákazník ako aj spolupracovníci a partnerské podniky sú stredobodom konania. K tomu sa optimálne využíva spolupôsobenie cez spoluprácu aluplast centrály s jej početnými filiálkami produkcie a predaja.

Flexibilita

Najväčšia sila podnikateľskej skupiny aluplast je v jej flexibilite. Rýchlo reaguje na želanie zákazníkov a zmeny na trhu, keďže komunikačné cesty sú krátke.

Kompatibilita

Vzorcom k úspechu produktovej politiky aluplastu je „kompatibilita“. Produktové série sú zladené navzájom a všetky možno medzi sebou kombinovať.