Inside

aluplast INSIDE

Pohľad do zákulisia: aluplast ponúka viac ako iba pracovné miesto

Medzinárodnosť, inovácie a pokrok ovplyvňujú pracovný deň. aluplast ponúka ľudom možnosť rozvíjať mnohorakosť, nasadenie a entuziazmus-  všetko čo potrebuje rastúci a inovatívny podnik. Pri tom je dôležité cítiť sa príjemne a stať sa členom aluplast rodiny.

Úzka komunikácia medzi vedením podniku a spolupracovníkmi, ktorý sa začleňujú do všetkých dôležitých procesov rozhodovania, garantuje spoľahlivé a spokojné pracovné prostredie a umožňuje tak budúcnosť, ktorá zaručuje úspech. Ako sa to podarí? Ak sa zasadíme o súdržnosť a dôveru.

aluplast letné slávnosti

Každoročne sa v centrále v Karlsruhe uskutočňujú letné slávnosti aluplastu. Pozvaný sú všetci spolupracovníci s rodinami. Táto tradícia existuje už 30 rokov a patrí skoro do kalendára...

 

aluplast noviny spolupracovníkov „Inside“

Každoročne informujú učni a študenti o udalostiach predošlého roka v novinách spolupracovníkov.  Zodpovedne riadia mladí ľudia plánovanie, organizáciu a realizáciu časopisu. Zbierajú obrázky, píšu texty a plánujú layout.

 

 

 

Neustály spôsob zlepšovania

KVP znamená neustály spôsob zlepšovania a vedie zapojením všetkých spolupracovníkov a spolupracovníčok a procesov k neustále rastúcej efektivite a kvalite v podniku.

Tým sa má dosiahnuť neustále a trvalé zlepšenie všetkých obchodných oblastí, pričom sa dbá na neustále pozorovanie pomeru cena k službe. Pretože iba pomocou neustáleho pokroku sa môže ďalej zvyšovať konkurencieschopnosť a tak sa môžu zvládnuť a výzvy trhu.  V aluplaste sa pomocou prémiového systému KVP zúčastňujú podávatelia a podávateľky zrealizovaných zlepšovacích návrhov na úspechu.

Nasadenie spolupracovníkov sa od zavedenia tohto systému stupňuje a odmeňuje sa na základe bonusového systému.