Nákupná politika

Upozornenie:

Od 1. januára 2010 platia nové Incoterms 2010® (Medzinárodné obchodné podmienky). Niektoré Incoterms sa zrušili, niektoré boli na novo špecifikované. Taktiež sa pri niektorých na novo upravovali riziká a zodpovednosť.

Objednávky od 2011 budeme nakupovať podľa Incoterms 2010® a objednávať podľa Incoterm DAP (predtým DDU). Tieto ustanovenia nahradia zodpovedajúcu časť našich nákupných podmienok.

 

Nákupná politika a stratégie

Intenzívna spolupráca

Najvyššia kvalita, technické kompetencie a krátke doby dodania a odvaha k inováciám vedú k tomu, že spĺňame želania zákazníkov - ručia za to všetky produkty aluplastu a tie sú aj základom nášho úspechu.

Ako výrobca plastových okenných systémov si ceníme hodnotu intenzívnej, dôvernej a dlhodobej spolupráce s našimi dodávateľmi, ktorá vedie k obojstrannému úžitku.

Nasledovné nákupné zásady ovplyvňujú naše konanie:

•    vytvorenie a udržanie dlhodobých obchodných podmienok

•    podpora konkurencieschopnosti

•    medzinárodné prispôsobenie

•    obchodná a osobná korektnosť v obchodnom styku

•    férovosť a integrita v zmysle koncepcie nášho podniku

•    rovnosť šancí cez uchádzanie sa dodávateľov

Ako spoľahlivý poskytovateľ kvality, ktorý je schopný rýchlo a flexibilne reagovať na meniace sa požiadavky trhu, by ste mali rýchlo kontaktovať naše nákupne oddelenie.