Manažment dodávateľov

Manažment dodávateľov

Najvyšší cieľ podnikateľskej skupiny aluplast je spokojnosť zákazníka.

Náš úspech podniku možno dosiahnuť iba v spolupráci s úspešnými dodávateľmi. Podľa tejto zásady sa riadia aj naše nákupne aktivity. Vyberáme si našich dodávateľov nie iba na základe kritéria ceny, ale pri voľbe a hodnotení dodávateľa dbáme aj na:

•    konštantne vysokú kvalitu
•    spoľahlivosť, dodržanie termínu dodania a funkčnú logistiku
•    podnikovú flexibilitu a rýchlosť
•    konkurencieschopnosť a hospodárnosť
•    ochotu a pripravenosť k inováciám
•    pripravenosť k spolupráci, ochota informovanosti a servisná ochota

Tak sa stanete dodávateľom

Aby sme si dopredu mohli o vás vytvoriť obraz a aby sme vás cielene mohli v budúcich otázkach a oznámeniach osloviť, je potrebné, aby ste vyplnili nasledovný dotazník a aby ste nám tento zaslali na einkauf@aluplast.de:

Lieferantenselbstauskunft.xls

Ďalší postup je uvedený a riadený podľa súboru „Lieferantenerfassung“.

Stratégia dodávateľov

1.    Stupeň - sériový dodávateľ

Spĺňate požiadavky podľa nášho hodnotenia dodávateľov a ste zaradení do skupiny A- dodávateľ. Minimálne raz ročne sa uskutoční posúdenie dodávateľov.

2.    Stupeň - Key Supplier

Osvedčili ste sa ako spoľahlivý sériový dodávateľ a optimalizujete obchodné vzťahy zlepšením produktivity k obojstrannému úžitku. Uzatvoríme s vami dlhodobú rámcovú zmluvu.

3.    Stupeň - Prefered Supplier

Ste pre nás strategicky dôležitý partner a do obchodných vzťahov prinášate know-how a inovácie. Podieľate sa na vývoji produktov a na investíciách.