trvalo udržateľný rozvoj a kvalita

Kvalita je pre aluplast najvyššou prioritou, aby

  • bolo možné dosiahnuť optimálnu spokojnosť zákazníkov.
  • bolo možné zabezpečiť dodanie produktov s najlepším pomerom ceny k výkonu.
  • sme mohli zaistiť náš náskok na trhu, a aby sme ho mohli rozvíjať. 
  • sme mohli vytvoriť základ pre neustále zlepšovanie našich spolupracovníkov.

Toto zaostrenie na kvalitu sa odzrkadľuje v našich procesoch, systémoch, produktoch, inováciách a službách.

Preto vytvárame prostredie, v ktorom povzbudzujeme našich spolupracovníkov a dodávateľov, aby sa vyhýbali chybám a aby sa vždy snažili o vynikajúci výkon.

Trvalosť a manažment ochrany životného prostredia

Výrobný proces, ktorý je šetrný k prírode ako aj trvalo zriadené pracovné miesta sú konkrétne ústredné myšlienky aluplastu, ktoré sa odzrkadľujú aj v produktoch priaznivých pre životné prostredie.

Aktívna ochrana životného prostredia s plastovými oknami

Použitím aluplast systému plastových okien sa zaručuje vynikajúca kvalita produktu, dlhá životnosť ako aj prispievanie k ochrane životného prostredia.

Dbáme na recykláciu

aluplast používa pre hlavné profily okien v zásade bezolovnaté stabilizátory vytvorené na základe vápnika a zinku.  Nasadenie týchto stabilizátorov a zapojením sa do „VINYL 2010“, ktoré zahŕňa aj použitie recyklácie v profiloch plastových okien umožňuje aluplastu výrobu ako aj recykláciu systémov plastových okien ekologicky šetrným spôsobom.

Zodpovednosť za človeka a životné prostredie

aluplast preberá trvalo zodpovednosť za človeka a životné prostredie a prispieva spoločne so svojimi zákazníkmi a partnermi k aktívnej ochrane životného prostredia!

Rozširujúce stránky / Doplňujúce zdroje: