Zodpovednosť

aluplast preberá spoločenskú zodpovednosť

Z podniku, ktorý mal na začiatku 27 spolupracovníkov sa vyvinul globálny priemyselný podnik aluplast.

Napriek rastu bolo a je pre vlastníkov samozrejmosťou, že sa angažujú v regióne. V posledných 30 rokoch vzniklo mnoho pracovných miest tak v Nemecku ako aj v zahraničí. Okrem toho má vzdelávanie mládeže pre budúce potreby podniku vysokú prioritu.

Iba v mieste prevádzky v Karlsruhe sa školia celkovo 40 učni v technických a obchodných povolaniach s cieľom dlhodobého zamestnania v podniku.

Ako bádenský rodinný podnik podporuje aluplast tak národné ako aj medzinárodné projekty:

Konatelia udržujú aj osobné vzťahy so všetkými projektmi. Tak možno sledovať, čo sa stane s peniazmi, ktorými podnik prispel.