Ochrana údajov

Ochrana údajov

Všetky údaje na našej stránke sme starostlivo overili. Napriek tomu sa mohlo medzičasom stať, že sa zmenili databázy a fakty.  Preto nepreberáme zodpovednosť za to, že údaje nie sú aktuálne, úplné a v každom prípade správne.

Právne upozornenie ku hyperlinkom

Neprivlastňujeme si obsah prepojených resp. odporúčaných web stránok a nepreberáme zodpovednosť za prípadne porušenie páva týmito stránkami. Autor preto výslovne prehlasuje, že v čase prepojenia nemali predmetné web stránky ilegálny obsah. Autor nemá žiaden vplyv na aktuálne a budúce stvárnenie a na obsah odporúčaných web stránok a užitočných linkov.

Anonymné získavanie údajov
Zásadne môžete používať túto web stránku, bez toho aby ste nám museli oznamovať, kto ste. Zistíme iba meno vášho internetového providera, webovú stránku, z ktorej nás vyhľadávate a webové stránky, ktoré u nás navštevujete. Tieto informácie sa za účelom štatistiky preposielajú službe Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a tam sa vyhodnocujú. Ako jednotlivec- užívateľ ostávate pri tom v anonymite.

Získavanie a spracovanie osobných údajov
Osobné údaje získame iba vtedy, ak ich nám ich oznámite sám od seba, napr. pri registrácii pre osobné služby. V rámci osobných služieb aluplast GmbH sa vaše registračné údaje spracúvajú pod podmienkou vášho súhlasu za účelom reklamy. 

Použitie a postúpenie osobných údajov

Osobné údaje získané v rámci webovej stránky aluplast GmbH sa bez vášho súhlasu použijú iba pri realizácii zmluvy a na spracovanie vašich otázok. Akýkoľvek súhlas môžete samozrejme vždy s platnosťou do budúcnosti odvolať.

Informácie o ochrana údajov

Všetky informácie na tému ochrana údajov vám podáme písomne na: info@aluplastsk.sk