Práca pre aluplast

Dáme vašej kariére profil so systémom

Za našim úspechom s inovatívnymi produktmi a systémovými riešeniami stoja kreatívny spolupracovníci a spolupracovníčky.

Náš podnik ponúka prostredie, ktoré umožňuje čo najväčšie slobody v konaní a rozhodovaní ako aj krátke cesty rozhodovania pre realizáciu Vašich nápadov a návrhov riešení.  Podporujeme našich spolupracovníkov a spolupracovníčky v ich odborných kompetenciách a osobnom rozvoji.

Rôznorodosť krajín pôvodu, z ktorých pochádzajú naši spolupracovníci a spolupracovníčky odzrkadľuje našu celosvetovú prítomnosť na trhu. Vy nám umožňujete, aby sme spoznali kultúrne rozdiely jednotlivých trhov v dennodennej spolupráci, aby sme im lepšie rozumeli a viac ich využili.

Osobné poznanie a osobný kontakt v rámci jedného tímu spolupracovníkov, príjemné pracovné prostredie, ako aj moderne upravené pracovné miesta sa starajú o to, aby sa naši spolupracovníci a spolupracovníčky cítili dobre.